Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Saturday, November 12, 2011

jin dan jun artikel humor

by Sofia Yulandari  |  in lucu at  2:29 PM

apa hendak dikata
bila bulan bergeser perlahan
dari tempat kuberdiri
sepertinya bosan dengan
diamku
dan tak kuambil ranting kering
buat menarik bayang cahayanya
sebab kilaunya pantulkan sunyi
di sekujur kulit
hanya desah nakal angin
luruhkan daun-daun kering ini
aku tak menangis untuk
kehilangannya
aku telah belajar ketabahan
dari rintik hujan di malam hari
yang menyimpan rinduku
dari ujung kepala sampai
matakakikaya simbahe sing dadi
juragan mbako larang
dicampur klaras garing sing
mambu nasi basi bar dipangan
karo sayur godong gedhang
tempe bosok bekas wingi
diwei tanggane mburi umah
tira08 sing duwe andheng2
segede tampir wadah sega
goreng asin campur petesing
merekna kangen karo wedhus
gering ireng mamburada
wangi bar dedusi
bingung milih
perawan apa randa, perawane
ayu randane mbahendol sugih
banget mandhuara kaya
lintang suminar.
Upi karo wira gelut gara2
maseko tuku mendoan rasa
jeruk rasane kecut +mambu
kelek jijik banget gole ndeleng
kelek gondrong modal madil
akeh tuma-ne.
Inyong ngguyu katoke teles
kena banyu uyuhe jaran, arep
dikumbah presiden jarwo
nganggo rinso, jebul rinsone
ana hadiahe watu gedhi sing
abote setengah kintal
dipangan dewe.
Nggoleti banyu uyuh nini-nini
nggo tamba watuk pilek
utawa lulur ben mulus dadi
pitik alias ABG maning
Nggoleti banyu uyuh nini-nini
nggo tamba watuk pilek
utawa lulur ben mulus dadi
pitik alias ABG maning, mabok
kakehan nginum banyu klapa
alias degan dhuweke
tanggane, tanggane pakdhe
sing brengosan ireng putih
nggedibel akeh ilere sapi
lanang nggoleti daster suwek
kaya simbahe sing dadi
juragan mbako larang
dicampur klaras garing sing
mambu nasi basi bar
dipangan
KAYA PELANGI akeh peri'ne
arep adus nang tlaga banyune
buthek akeh bayane manga2
amba weruh segeran sing
kaya bakul jamu gendong
kliling NGANGGO KEMBEN
werna lurik mlorot,katon
gondal gandul gawe pengin
ngombe jamune karo
nyawang pemandangan alam
Go'ne Bakule bakso ideran
sing mie-ne wis mambu
prengus wedhus kaya
sweethoney lagi mrengut karo
mbesengut karo nyekeli kartu
remi njagonge uncang2uluk
Nang Pos Ronda kampung
kidul mbulak p3rek pasar
kliwon akeh Prawan ayune
bempere mleyot kaya wedhus
mambu sikil kecemplung
p3ceren mburi umah kang
karso mlayu lunga nggered
mobil warna abang Duwek'e
ramane anu kreditan durung
lunas lagi ditagih semaya terus
ngasi muthung garep
dibenthong karo digejug
nganggo shikil sing gudhigen
campur mambhu kaya
sweethoney sing ayu lagi
dirayu siram banyu.......kang
Ato.............. aja
ditulungi........jorna bae tinggal
sisan numpak jaran mlayu
begar ngudag setan Alas
Roban kepontang panting
kaya pelangi wetenge
mblending mandan kenthir
ngomong dhewek umad umed
ngobong menyan mamah
kembang kaya ebeg nguntal
beling botol kecap No Siji kaya
nyong tapi irenge kaya kluwek
sing bosok gari mbuang nggo
rabuk wit jengkol akeh ulere
sing pecicilan pengin ngerong
kambi kelon karo sapa kang
Intro lagi macul neng amben
kemringet gobyos dilap anduk
Bodol rowal rawil katon
jeroane warnane ireng mirip
jenang sing gosong digrumut
semut, trus mlaku gondal
gandul KETON MBAKONE subur
banget sering de'pupuk
sekang jumbleng kidul
terminal mburine pasar wage
akeh ojek ngetem nunggu
bakul serabi sing semok
semlohoy serabine tumpuk
gulane netes merekna ngiler
Ngisor Nduwur keton seger
anti laler tanda
higienis ...rasane klenyis tapi
amis
mlaku gondal gandul
KETON MBAKONE subur banget
sering de'pupuk sekang
jumbleng kidul terminal
mburine pasar wage akeh ojek
ngetem nunggu bakul serabi
sing semok semlohoy serabine
tumpuk gulane netes merekna
ngiler Ngisor Nduwur keton
seger anti laler tanda
higienis ...rasane klenyis tapi
amis bekas ndog ayam
kampung wetan pasar
dodolan lombok karo
brambang regane murah BeDe
ngutang tuku gedang olihe
wedang warnane
abang,pait,mumeti kepengin
bali wetenge kencot Pengin
madang lawuh kempit'ane
Randa Pasir Luhur Sing
Semlohoy gawe ngiler kucing
garong lagi nyanggong kaya
bagong wudele bodong
mlakune doyong Katok'e
Bolong nembe kobong geni
kompor mbledug geseng
werna ireng Blontang
Blanteng kena areng medeni
prawan mburi omah mbah
reja dukun palsu matane
abang kaya bangjo pasar
wage prapatan ngalor belok
ngetan Nabrak Becak ora lara
metu getihe sebotol kecap
dirubung semut enak gatel
angger dikukuri Merem Melek
kambi mringis nyekel jenthik
tangan tengen sing kejepit
karo lawang kayu jati enom
dewek langsung didhol payu
larang duwite ilang digawa
Bede tuku lotre karo sate
guguk sebaskom nggo pesta
kambi kancane karo bojone
sing nggragas ora karuan
persis kethek cungure pesek
mlakune atrek ngidek mbelek
bebek mencret pating njlapret
cemberet kopet Nyolong
Dompet Kulit Kampret padha
mbaret korat karet ngisor
karpet akeh kopet nemu pelet
bekase nyong sing dibungkus
lulang wedhus Madan
Gemblung hora nyambung
dadi bingung Lontang Lantung
nggawa kandi kambi
cengengesan maring Lampung
nggawa glepung ngliwati
kedung langsung nyemplung
karo mutung mangan jagung
ngasi kembung munggah
ngGunung nggawa sarung
bokong ora cewok telung
ndina nganti gatel dadi koreng
campur panu tambah kadasan
olesi salep getah godong
gedang ambon bosok kabeh
kenang karbit limang karung
musim panas dalam weteng
gudel lanang njaluk kawin
ngarep pengulu sekang Arab
gede duwur kaya onta wulune
akeh gede dawa ireng
mbekitel gawe geli ora
nguwati nganti mrinding wulu
sikil kethek lanang sing pengin
njaluk kawin Ping Selikur karo
tamadhe, trus wegah mangkat
ngode narik becak bane bocor
kecocog paku getihe nyembur
nyembur kaya penganten
anyar Bar di'encus gawe
ngguyu nganti kemekelen
kaku jenthike karo jempole
kang tamadhe dadi abang
ngganteng banget iteme pool
kaya spoor neng stasiun sing
anjlok maring jumbleng
tamadhe njemblung karo
muter muter ilate pe'dhot
matane gigal neng pasar
kewan akeh wedhus
pating njlapret cemberet kopet
Nyolong Dompet Kulit Kampret
padha mbaret korat karet
ngisor karpet akeh kopet
nemu pelet bekase nyong sing
dibungkus lulang wedhus
Madan Gemblung hora
nyambung dadi bingung
Lontang Lantung nggawa
kandi kambi cengengesan
maring Lampung nggawa
glepung ngliwati kedung
langsung nyemplung karo
mutung mangan jagung ngasi
kembung munggah ngGunung
nggawa sarung karo mBelung
ndoro kakung nabuh calung
anune mlengkung siap tarung
awas nyemplungggggg
cekelan balung nyong
bingung? dasar gemblung
tulung-tulung wetenge
mblendhung nguntal wadung
gupak lempung trus papung
KARO CIMPLUNG ana kedhung
presis lutung ngone tamadhe
karo mbakayune nlayu
ketabrak prawan kenthir
nggawa untir2 tangane
kepunthir tekan pinggir,
digawa dokteran arep
dipriksakna karo disambung
nganggo pring ireng
bongkote pangan rayap nganti
bolong tambal bae nganggo
sarung bekas ompol kaki truna
sapa kiye sing paling Mambu
Apek ratau adus
kemproh ora tau
kramasan nganggo awu
pawon sing ireng tur kasar
merga sering di cokot sapi
lanang katon kawit mburi
edian kabeh melu menek wit
klopo akeh ulere sing galak
ading manutan angger
deprentah karo Intro nyolong
katok sing dinggo kang
tamadhe karo nggone Pak
Lurah Desane Tamadhe
ganteng banget kaya plinteng
kobong gagange Tugel Karet'e
Elek Rupane kaya politikus sing
Rakus ambune prengus kudu
diberangus nggo eseman
Mbekayu Tira bali maning
nang Gg.Sadar karo sapa
Suasana pagi yang cerah
menyediakan banyak berkah dan
keindahan. Dua tetes embun
segar menghiasi sehelai rumput
di pinggir jalan, seraya
membiaskan pemandangan alam
sekitarnya, berkilau bak mutiara
jernih terkena cahaya.
Hari yang cerah bukan ditandai
dengan matahari yang bersinar
terang atau udara yang sejuk,
melainkan dari hati dan pikiran
yang segar. Kecerahan suatu hari
dimulai dari diri anda sendiri.
Kita tahu bahwa sesuatu yang
dimulai dengan baik merupakan
separuh dari pencapaian tujuan.
Karena itu, memulai aktivitas hari
ini dengan kecerahan suasana
adalah modal besar untuk
menyelesaikan hari dengan baik
pula. Bagaimana memulai hari
dengan cerah sangat
dipengaruhi oleh pola hidup kita.
ndog ayam
kampung wetan pasar
dodolan lombok karo
brambang regane murah BeDe
ngutang tuku gedang olihe
wedang warnane
abang,pait,mumeti kepengin
bali wetenge kencot Pengin
madang lawuh kempit'ane
Randa Pasir Luhur Sing
Semlohoy gawe ngiler kucing
garong lagi nyanggong kaya
bagong wudele bodong
mlakune doyong Katok'e
Bolong nembe kobong geni
kompor mbledug geseng
werna ireng Blontang
Blanteng kena areng medeni
prawan mburi omah mbah
reja dukun palsu matane
abang kaya bangjo pasar
wage prapatan ngalor belok
ngetan Nabrak Becak ora lara
metu getihe sebotol kecap
dirubung semut enak gatel
angger dikukuri Merem Melek
kambi mringis nyekel jenthik
tangan tengen sing kejepit
karo lawang kayu jati enom
dewek langsung didhol payu
larang duwite ilang digawa
Bede tuku lotre karo sate
guguk sebaskom nggo pesta
kambi kancane karo bojone
sing nggragas ora karuan
persis kethek cungure pesek
mlakune atrek ngidek mbelek
bebek mencret pating njlapret
cemberet kopet Nyolong
Dompet Kulit Kampret padha
mbaret korat karet ngisor
karpet akeh kopet nemu pelet
bekase nyong sing dibungkus
lulang wedhus Madan
Gemblung hora nyambung
dadi bingung Lontang Lantung
nggawa kandi kambi
cengengesan maring Lampung
nggawa glepung ngliwati
kedung langsung nyemplung
karo mutung mangan jagung
ngasi kembung

3 comments:

Proudly Powered by Blogger.