Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, April 3, 2012

Hikmah diutus Para Nabi & Rasul

by anumu anuku anu anuan  |  in ceramah at  7:54 AM

Assalamualaikum Wr . Wb Hikmah diutus Para Nabi & Rasul ... Kita ["Berfikir"] Nabi diutus hanya sebagai Memberikan Kabar Gembira ... Tapi Di Balik diutus nya Para Nabi & Rasul Mempunyai Hikmah Pengajaran baik buat kita . . . ? Kabar Gembira dimana Nabi & Rasul Menunjukan Cahaya Terang agar Tidak Tersesat ... Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran)132 yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa yang menukar ni'mat Allah133 setelah datang ni'mat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya. ["Al-Baqarah 211"] [">132: Yaitu tanda-tanda kebenaran yang dibawa nabi-nabi mereka, yang menunjukkan kepada keesaan Allah, dan kebenaran nabi-nabi itu selalu mereka tolak.>133: Yang dimaksud dengan ni'mat Allah di sini ialah perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah."] Hikmah diutus nya Para Nabi adalah Tentang betapa Besar-nya Cobaaan Menimpah dan agar Kita tahu Bahwa orang Bertaqwa akan Menang ... Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. ["Al-Baqarah 212-214"] Dan diutuslah Nabi Terakhir Yaitu Nabi SAW Untuk Menyempurnakn Akhlak ... Nabi SAW sendiri bersabda ["Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak"] An-Najm 3-4 Aisyah ra pernah menuturkan: Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan ["HR. Ahmad"]

0 komentar teman:

Proudly Powered by Blogger.